Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy "Koimeterion"

Stowarzyszenie "Koimeterion" oficjalnie zaistniało 4 stycznia 2018, z chwilą wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania, pod nr 119. Celem naszego Stowarzyszenia jest rewitalizacja zabytkowych miejsc pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy, niezależnie od wyznania. Działamy zwłaszcza na rzecz cmentarzy nieczynnych, które są zapomniane i ulegają degradacji. Stanowią one cenne dziedzictwo kulturowe, jak również przyrodnicze naszego kraju. Poprzez rewitalizację cmentarzy rozumiemy renowację wchodzących w ich skład obiektów zabytkowych, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, a także ponowne włączenie do egzystowania w przestrzeni społecznej, w tym poprzez turystykę („rewitalizacja społeczna”).

Skąd nazwa? Koimeterion to grecka nazwa cmentarza, oznaczająca w dosłownym tłumaczeniu "miejsce ochraniające sen" - ta idea jest nam bardzo bliska. Jesteśmy zdania, że cmentarz to przede wszystkim miejsce spoczynku zmarłych, którego …

Najnowsze posty